Meie orkestri ajalugu

Pärnu Sümfooniaorkester

Heinrich meri

Heinrich Meri

Voldemar rumessen

Voldemar Rumessen

Pärnus elanud muusikategelased Heinrich Meri ja Johann Kask organiseerisid 1920.a. kohapealseist peamiselt harrastusmuusikuist klassikalist repertuaari viljeleva orkestri, nimetades vastloodut sümfooniaorkestriks. See kõrgelennuline määrang ei vastanud siis ega kunagi hilisemalgi eksisteerimisperioodil, põhjuseks rea nõutavate pillide puudumine, mängijate tagasihoidlik arv ja nende soovidajättev mängutase. Õigem nimetus eelmainitud olukorras tegutsevale kollektiivile oleks sümfoniett või isegi salongorkester.

Tegevus läks hoogsalt käima ja vastsel ainulaadsel orkestril oli palju esinemisvõimalusi. Peagi hakkasid kollektiivis kandvat osa etendavad mõningad kutselised muusikud esinemiste eest tunnitasu nõudma. Rahaliste resursside puudumisel ei saadud seda nõuet täita ja tekkis tugev tagasilöök edasises tegevuses. Tekkis lühema- ja pikemaajalisi muusikategemise vaheaegu, ent vajadusel tuldi uuesti kokku. Üks tõenäoline kestvam "tööseisak" toimus 30.-date teisel poolel. Johann Kase 30 aasta muusikalist tegevust tähistava aktuse kavalehelt saab teada, et 1938.a. asutati Pärnusse sümfooniaorkester.

Symfoonikud 1926

Pärnu Sümfooniaorkester 1926.
Dirigent: Gustav David.

Pärast sõja lõppu võttis 1946.a. mängijad kokku koorijuhina tuntud Voldemar Rumessen ja alustas proovidega. Oli esinemisigi. Paari aasta möödumisel asus juhipulti energiline Artur Aola, kelle käe all ilmus peagi kollektiivi uus mängukvaliteet. Tuldi esikohale ülevaatustel, festivalidel ja võistumängimistel.

Märkimisväärne mängutase jätkus noore ja teotahtelise Ilmar Tõnissoni juhtimisel. Saavutati ridamisi tunnustusavaldusi ja võite mitmetel konkurssidel ja võistumängimistel. 1965.a. omistati orkestrile rahvakollektiivi aunimetus. 1981.a. Ilmar Tõnisson lahkus, asutades Pärnu KEK-i juurde kammerorkestri, viies kaasa ka sümf.-orkestri võimekamad mängijad. Orkestrijuhi kohale asus Madis Schmidt.

Enam kui 6 aastakümmet kestnud tegevusaja jooksul seisid dirigendina orkestri ees Gustav David, Heinrich Meri, Johann Kask, Voldemar Rumessen, Artur Aola, Voldemar Tago, Hans Kurvits, Ilmar Tõnisson, Madis Schmidt. Maestro Tõnissoni äraolekul juhatas nende ridade autor, valmistades kollektiivi ette 1969.a. juubelilaulupeol ühendorkestrite esinemiseks. Lühikest aega juhatasid veel Viktor Simonov, Grigori Maltisov ja Rein Vendla.

Orkester2

Poeg gym orkester 1921

Poeglaste Gümnaasiumi orkester 1921.

Politsei orkester 1943

Pärnu politseipataljoni orkester 1943.

Tantsuorkester 1932

Pärnu esimene tantsuorkester 1932.

Kaitseliidu maleva orkester 1938

Kaitseliidu Pärnu Maleva orkester 1938.

Tuletorjujate orkester 1938

Pärnu Vabatahtliku Tuletõrjeühingu orkester 1938.

Kooperatiivide estraadiorkester 1950

Pärnu Tarbijate Kooperatiivide liidu estraadiorkester 1950.

Toondus estraadiorkester 1956

Eesti töönduskooperatsiooni kultuuribaasi Pärnu klubi estraadiorkester 1956. Juht: Leon Lindau

Metsakombinaadi orkester 1970

Pärnu metsakombinaadi orkester 1970.

Keki orkester 1985

Pärnu KEK-i orkester 1985.

Loe edasi ...