Loomenõukogu

Vastavalt orkestri põhimäärusele tegutseb orkestri juures loomingulise tegevuse kavandamise ja hindamisega seotud küsimuste läbivaatamiseks loomenõukogu.

Loomenõukogu koosseisu kinnitab linnavalitsus ja selle kodukorra kinnitab direktor.

Pärnu Linnavalitsuse korraldusega kuuluvad Pärnu Linnaorkestri loomenõukogusse:

Anu Mänd
Pärnu Linnaorkestri kontsertmeistri k.t.

Madli-Liis Parts
Kultuuriministeeriumi muusikanõunik

Marika Pärk
RE Eesti Kontsert
Pärnu Kontserdimaja direktor